Wełnistość włosów

28 grudnia 2016 admin 0

Wełnistość włosów występuje bardzo rzadko i dlatego osobnicy wykazujący tę cechę są z reguły heterozygotami. Homozygoty DD mogłyby bowiem pojawić się tylko wśród potomstwa obojga […]

Brak genu P

27 grudnia 2016 admin 0

Brak genu P u homozygot pp powoduje brak enzymu koniecznego do przekształcenia fenyloalaniny w tyrozynę. Fenyloalanina gromadzi się wówczas w dużej ilości we krwi i […]

Błony lipoproteidowe

27 grudnia 2016 admin 0

Błony lipoproteidowe, w których umiejscowiona jest większość enzymów komórkowych (ok. 80%), zapewniają możliwość przestrzennego uporządkowania różnych związków chemicznych budujących komórki oraz możliwość kontroli mikrośrodowiska poszczególnych […]

Plazmalemma

26 grudnia 2016 admin 0

W większości komórek plazmalemma okrywająca cytoplazmę i oddzielająca komórkę od jej otoczenia wykształcona jest jako typowa błona lipoproteidowa o grubości 75-100 A. Jej zewnętrzna powierzchnia […]

Glikoliza anaerobowa

24 grudnia 2016 admin 0

Glikoliza anaerobowa przebiega wielostopniowo. Szczegółowe omówienie przemian metabolicznych w komórkach znajdzie czytelnik w podręczniku biochemii. Tutaj ograniczymy się tylko do przedstawienia niektórych aspektów syntezy białek, […]

Węglowodany

23 grudnia 2016 admin 0

Węglowodany, podobnie jak białka i lipidy, są związkami spotykanymi we wszystkich żywych organizmach. Niektóre z nich występują w postaci połączeń z białkami jako glikoproteidy lub […]

Komórka jajowa człowieka

19 grudnia 2016 admin 0

Komórka jajowa człowieka ma masę tylko ok. 10-5 g, gdyż rozwijający się zarodek człowieka odżywiany jest przez organizm matki. Powyżej porównano masy wybranych przykładowo komórek, […]

Początki genetyki

17 grudnia 2016 admin 0

Pierwsze zainteresowanie człowieka zagadnieniami genetycznymi wynikło niewątpliwie z uwagi, jaką musiał on poświęcać własnemu gatunkowi, a także z jego działalności praktycznej na polu hodowli roślin […]