Podział amitotyczny

31 stycznia 2017 admin 0

Podział amitotyczny jest zjawiskiem niezwykle rzadkim i obserwować go można tylko w komórkach patologicznie zmienionych, a komórki powstałe w jego wyniku nie są już zdolne […]

Genetyka

29 stycznia 2017 admin 0

Jak to krótko zaznaczono we wstępie, genetyka zajmuje obecnie szczególne miejsce wśród ogółu gałęzi biologii stanowiąc klucz do zrozumienia podstawowych zjawisk biologicznych. Początkowo pod pojęciem […]

Białka

28 stycznia 2017 admin 0

Spośród związków organicznych budujących struktury komórek wyjątkowo ważną rolę odgrywają białka, a szczególnie białka enzymów. Niemal wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w komórkach są katalizowane przez […]

Jądro komórkowe

27 stycznia 2017 admin 0

Jądro komórkowe jest zanurzone w galaretowatej cytoplazmie otoczonej błoną zewnętrzną, plazmalemmą, której w mikroskopach świetlnych nie można zobaczyć. W niektórych typach komórek zewnętrzne warstwy cytoplazmy […]

Podział złożony komórki

25 stycznia 2017 admin 0

Podział złożony komórki obejmuje podział jądra zwany kariokinezą lub mitozą oraz podział cytoplazmy i organelli komórkowych zwany cytokinezą. Kariokineza i cytokinezą zachodzą zwykle niemal równocześnie, […]

Fagi

25 stycznia 2017 admin 0

Fagi, nie posiadając RNA i enzymów niezbędnych do syntezy aminokwasów, nie są same zdolne do rozmnażania się. Ich DNA, wnikając do komórki bakterii, zachowuje się […]

Pierwsze prawo Mendla

24 stycznia 2017 admin 0

Pierwsze prawo Mendla ma bardzo duże znaczenie, gdyż obowiązuje ono we wszystkich przypadkach, w których mamy do czynienia z rozrodem płciowym, a wiemy już, jak […]