Białka

Spośród związków organicznych budujących struktury komórek wyjątkowo ważną rolę odgrywają białka, a szczególnie białka enzymów. Niemal wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w komórkach są katalizowane przez enzymy charakteryzujące się dużą swoistością. Białkami są także niektóre hormony zwierzęce korelujące rozwój poszczególnych tkanek i narządów zwierząt tkankowych.

Już sama nazwa białek „proteiny” wywodząca się od greckiego słowa proteios – rzecz pierwszorzędnego znaczenia, wskazuje, że od momentu ich odkrycia zdawano sobie sprawę z wyjątkowej roli, jaką spełniają w żywych organizmach. Nazwę tę wprowadził za sugestią Berzeliusa holenderski agrotechnik Mulder, który chociaż błędnie przypuszczał, iż istnieje tylko jedna substancja chemiczna odpowiadająca białku, zdawał sobie jednakże sprawę, że jest to substancja, bez której życie byłoby niemożliwe. Dzisiaj wiemy, że istnieje ogromna liczba różnych substancji białkowych, z których każda spełnia w żywych organizmach specyficzne dla niej funkcje. Pewne typy białek są wspólne dla wszystkich żywych organizmów, inne natomiast są charakterystyczne tylko dla określonych gatunków, osobników lub rodzajów tkanek.

Wszystkie białka zbudowane są z reszt a-aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi w łańcuchy polipeptydowe, ale białka złożone, do których należy większość enzymów, mogą zawierać w swych cząsteczkach również grupy niebiałkowe.