Środowisko, w którym żyją komórki

7 lutego 2017 admin 0

Naturalnym środowiskiem, w którym komórki mogą wykonywać swe czynności życiowe, są wodne roztwory elektrolitów i substancji organicznych. Wprawdzie i w powietrzu można spotkać wiele mikroorganizmów, […]

Metabolizm komórkowy

6 lutego 2017 admin 0

Żywa komórka jest układem, który do swego istnienia i prawidłowego funkcjonowania wymaga stałego dopływu materii i energii. Komórki autotroficzne roślin zielonych zdolne są do absorbowania […]

Skład pierwiastkowy organizmów

2 lutego 2017 admin 0

Związki chemiczne występujące w organizmach zbudowane są z atomów tych samych pierwiastków chemicznych, które spotykamy w przyrodzie nieożywionej. Chociaż nie wszystkie pierwiastki występujące w środowisku […]

Doświadczenia nad dziedziczeniem cech

1 lutego 2017 admin 0

Doświadczenia nad dziedziczeniem cech polegają na krzyżowaniu roślin różniących się między sobą cechami przeciwstawnymi, czyli roślin należących do różnych odmian. Do doświadczeń należy wybrać taki […]

Podział amitotyczny

31 stycznia 2017 admin 0

Podział amitotyczny jest zjawiskiem niezwykle rzadkim i obserwować go można tylko w komórkach patologicznie zmienionych, a komórki powstałe w jego wyniku nie są już zdolne […]

Genetyka

29 stycznia 2017 admin 0

Jak to krótko zaznaczono we wstępie, genetyka zajmuje obecnie szczególne miejsce wśród ogółu gałęzi biologii stanowiąc klucz do zrozumienia podstawowych zjawisk biologicznych. Początkowo pod pojęciem […]

Białka

28 stycznia 2017 admin 0

Spośród związków organicznych budujących struktury komórek wyjątkowo ważną rolę odgrywają białka, a szczególnie białka enzymów. Niemal wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w komórkach są katalizowane przez […]

Jądro komórkowe

27 stycznia 2017 admin 0

Jądro komórkowe jest zanurzone w galaretowatej cytoplazmie otoczonej błoną zewnętrzną, plazmalemmą, której w mikroskopach świetlnych nie można zobaczyć. W niektórych typach komórek zewnętrzne warstwy cytoplazmy […]

Podział złożony komórki

25 stycznia 2017 admin 0

Podział złożony komórki obejmuje podział jądra zwany kariokinezą lub mitozą oraz podział cytoplazmy i organelli komórkowych zwany cytokinezą. Kariokineza i cytokinezą zachodzą zwykle niemal równocześnie, […]