Cytoplazma

Cytoplazma komórek zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych zbudowana jest z substancji podstawowej oraz zawieszonego w niej systemu błon. Obecność błon w cytoplazmie decyduje o tym, że jest ona układem wielofazowym i nie może być rozpatrywani jako prosty koloid. Substancja podstawowa zbudowana jest ze związków rozpuszczalnych w wodzie, takich jak niektóre białka i barwniki, jedno- i dwucukry, kwas rybonukleinowy, sole mineralne i w mikroskopie elektronowym nie ujawnia wyraźnej organizacji. W substancji tej zanurzone są nie tylko organelle komórkowe, ale i system błon cytoplazma tycznych, zwany reticulum endoplazmatycznym, oraz białkowe elementy fibrylarne. Błony reticulum endoplazmatycznego nie są strukturą trwałą i w trakcie ruchu komórek lub podziału ulegają ciągłym deformacjom, przerywając się i łącząc ze sobą. W komórkach głodujących błony reticulum stają się słabiej dostrzegalne.

Błony cytoplazmatyczne ograniczają także wszystkie występujące w cytoplazmie wakuole tworzą liczne cysterny i kanały przecinające cytoplazmę i dzielące ją na szereg obszarów. Grubość błon reticulum wynosi zwykle 40-80 A. Morfologicznie^ w cytoplazmie możemy wyróżnić dwa typy błon: błony gładkie i błony z przylegającymi do nich ziarnistymi rybosomami. Rybosomy są to zwykle kuliste twory o średnicy ok. 140 A, osmofilne (tzn. adsorbujące atomy osmu), zbudowane z kwasów rybonukleinowych i lipoproteidów. Odgrywają one bardzo ważną rolę w procesach syntezy białek komórkowych.