Glikoliza anaerobowa

Glikoliza anaerobowa przebiega wielostopniowo. Szczegółowe omówienie przemian metabolicznych w komórkach znajdzie czytelnik w podręczniku biochemii. Tutaj ograniczymy się tylko do przedstawienia niektórych aspektów syntezy białek, ponieważ znajomość tych zjawisk jest czytelnikowi niezbędna dla zrozumienia zagadnień genetyki przedstawionych w dalszych rozdziałach tej książki.

Opisując budowę chemiczną łańcuchów polinukleotydowych DNA wspomniano, że kwas ten jest materialnym podłożem przekazywania informacji genetycznej. Beadle i Tatum udowodnili, że informacja genetyczna realizowana jest poprzez determinowanie przez DNA syntezy enzymów, które kontrolują całokształt reakcji metabolicznych zachodzących w komórkach. Sekwencja nukleotydów tworzących łańcuchy polinukleotydowe podwójnej spirali DNA decyduje o tym, jakie białka mogą zostać zsyntetyzowane w danej komórce.

W łańcuchach DNA występują tylko cztery różne nukleotydy. podczas gdy łańcuchy polipeptydowe białek zawierają dwadzieścia różnych aminokwasów. Wyłania się zatem pytanie, w jaki sposób informacja zakodowana w DNA alfabetem czteroliterowym może /ostać przetłumaczona na dwudziestoliterowy alfabet białek. Rozwiązanie tego problemu zasugerował na początku lat pięćdziesiątych fizyk teoretyk Gamow wskazując, że grupy zbudowane z trzech nukleotydów ustawione kolejno wzdłuż nici DNA mogą określać poszczególne aminokwasy. Oczywiste jest, że aminokwasy nie mogą być zakodowane przez pojedyncze nukleotydy, gdyż po-zwalałoby to na określenie zaledwie czterech aminokwasów. Gdyby para nukleotydów była jednostką kodującą, to cztery istniejące zasady można byłoby ustawić tylko w 16 różnych par, a zatem i wówczas problem determinacji dwudziestu aminokwasów byłby w takim układzie niemożliwy do rozwiązania. Istnieją natomiast aż 64 możliwe kombinacje trójkowe czterech nukleotydów. Sugestie Gamowa zostały w ostatnich latach potwierdzone doświadczalnie przez Nirenberga, Ochoa i innych badaczy.