Jądro komórkowe

Jądro komórkowe jest zanurzone w galaretowatej cytoplazmie otoczonej błoną zewnętrzną, plazmalemmą, której w mikroskopach świetlnych nie można zobaczyć. W niektórych typach komórek zewnętrzne warstwy cytoplazmy nie zawierają organelli komórkowych i ziarnistości i wówczas nazywamy je hialoplazmą, egzoplazmą lub ektoplazmą w przeciwieństwie do bardziej centralnie położonej ziarnistej endoplazmy lub entoplazmy.

Zazwyczaj w cytoplazmie oprócz jądra możemy dostrzec i inne struktury nazywane organellami komórkowymi, takie jak mitochondria, lizosomy. centriole i aparat Golgiego. W komórkach roślinnych otoczonych grubą ścianą komórkową zbudowaną z celulozy występują plastydy, z których najważniejszymi są chloroplasty.

Strukturą jądra, najlepiej widoczną na zdjęciach z mikroskopu elektronowego, jest błona jądrowa. W rzeczywistości są to dwie błony, z których każda ma grubość ok. 80-100 A, oddzielone od siebie jasną warstwą o grubości 140 A. W przeciwieństwie do błon mitochondriów, błona jądrowa nie jest ciągła, lecz znajdują się w niej pory o średnicy ok. 1000 A. Pory są zwykle zamknięte jedną błoną lipoproteidową. W komórkach nie dzielących się często tworzą się uwypuklenia błony jądrowej w głąb cytoplazmy. W niektórych komórkach, np. pełzaka Amoeba proteus, bezpośrednio pod błoną jądrową występuje struktura przypominająca plaster miodu o ścianach zbudowanych z błon lipoproteidowych. Grubość tej struktury osiąga 2500 do 3000 A. Wewnątrz jądra na niektórych preparatach można dostrzec także włókienkowe struktury odpowiadające siateczce chromatynowej oraz jąderko o nieco innej barwliwości niż kariolimfa.