Komórka jajowa człowieka

Komórka jajowa człowieka ma masę tylko ok. 10-5 g, gdyż rozwijający się zarodek człowieka odżywiany jest przez organizm matki. Powyżej porównano masy wybranych przykładowo komórek, gdyż masa komórki lepiej niż wymiary liniowe odzwierciedla stosunek wielkości pomiędzy poszczególnymi typami komórek.

W miarę zwiększania się rozmiarów komórek, przy założeniu, że mają one kształt kulisty, powierzchnia ich wzrasta proporcjonalnie do kwadratu promienia, a masa i objętość proporcjonalnie do sześcianu promienia. Jeśli np. promień będzie wzrastał w stosunku 1:2:4, kolejne powierzchnie będą się miały do siebie jak 1:4:16, a objętości jak 1:8:64. Widzimy zatem, że gdyby komórki miały kształt kulisty, wzrost masy komórki pociągałby za sobą zmianę stosunku powierzchni do objętości komórek. W naszym przykładzie stosunek ten kształtowałby się odpowiednio, jak 1:1, 1:2 i 1:4. Zmniejszanie się tego stosunku w miarę wzrostu objętości komórek utrudniałoby naturalne procesy wymiany substancji pomiędzy komórką a jej otoczeniem. Dlatego też, poza nielicznymi wyjątkami, którymi są zawierające przede wszystkim materiały zapasowe stosunkowo bierne metabolicznie komórki jajowe, większość komórek o masie przekraczającej 10 7 g ma kształty bardziej złożone niż kula, przez co powierzchnia ich jest zwiększona. Dzięki temu, mimo wzrostu masy komórki^ stosunek jej powierzchni do objętości pozostaje względnie stały.