Komórki mięśniowe

Komórki mięśniowe ograniczone błoną zwaną sarkolemmą zawierają wiele jąder i miotochondriów. Poszczególne prążki jasne i ciemne są naprzemianległe i oznaczane są zwykle literami Ii A. Literą A oznaczane są pasma ciemne, silnie barwiące się, w których następuje podwójne załamanie światła. Położone w ich środku słabiej barwiące się pasma oznaczane są literą H. Pasma I barwią się słabo, są izotropowe (nie mają zdolności podwójnego załamywania światła) i zawierają cienkie prążki silnie barwiące się, które oznaczane są zwykle literą Z. Powtarzająca się wzdłuż miofibryli jednostka obejmująca fragment zawarty między kolejnymi pasemkami Z nazywa się sarkomerem. Fakt, że pasma A wykazują dwójłomność, czyli rozszczepiają przechodzące przez nie niespolaryzowane światło na dwie wiązki, wskazuje na przestrzennie uporządkowany układ cząsteczek budujących je białek.

Badania przeprowadzone za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że w sarkomerach występują dwa typy włókienek, z których jedne są dwa razy grubsze od drugich. Grubsze włókienka mają po ok. 100 Á średnicy i 1,5 [a długości, podczas gdy cieńsze odpowiednio 50 Á i 2 ¡x. Pasma jasne zbudowane są tylko z cienkich włókienek przechodzących przez warstwę gęstego materiału odpowiadającego linii Z. Pasma ciemne A zawierają równolegle ułożone włókna cienkie i grube, przy czym każde włókienko cienkie leży w przestrzeni zawartej między trzema grubymi. Pasmo H odpowiada fragmentowi pasma A, do którego nie dochodzą cienkie włókienka.