Kształt komórek

Na pierwszy rzut oka można by oczekiwać, że komórki, zawierające lepką protoplazmę otoczoną półelastyczną błoną, w wyniku działania sił napięcia powierzchniowego powinny mieć kształt kulisty. W rzeczywistości jednak tylko niektóre typy komórek zachowują ten kształt. Do takich należą niektóre glony jednokomórkowe, niektóre bakterie i jaja zwierząt morskich. Większość komórek ma kształty bardziej złożone, co świadczy, że nie tylko siły zewnętrzne, ale także charakter komórki określają jej formę. W przypadku komórek nie posiadających sztywnych struktur szkieletowych decydującą rolę w determinacji kształtu komórki odgrywają zewnętrzne warstwy cytoplazmy, zwane często korą (korteksem). Wielką różnorodność kształtów spotykamy szczególnie wśród organizmów jedno-komórkowych. Kształt komórek budujących wielokomórkowe organizmy roślinne i zwierzęce określony jest przez lokalizację komórek w poszczególnych tkankach i przystosowany jest do spełnianych przez nie funkcji.