Liczba komórek w organizmach tkankowych

Liczba komórek w organizmach wielokomórkowych waha się w granicach od ośmiu do kilkudziesięciu bilionów komórek (bilion = 1012). Żyjące w wodach słodkich zielone glony z rodzajów Pandorina i Eudorina stanowią kolonie, zależnie od gatunku zbudowane z 8, 16, 32 lub 64 komórek. Parzysta liczba ich komórek jest wynikiem zsynchronizowanego przebiegu podziałów komórkowych. Inny glon słodkowodny, toczek, zbudowany jest z kilku tysięcy komórek, między którymi zaznaczony jest już pewien podział funkcji. W większych organizmach liczba komórek przekracza kilka bilionów. Dla przykładu noworodek człowieka zbudowany jest z ok. 2 x 1012 komórek, a liczba komórek dorosłego człowieka osiąga 1014. Ponieważ organizm wielokomórkowy powstaje z pojedynczej komórki jajowej, łatwo zatem obliczyć, że gdyby wszystkie komórki dzieliły się z jednakową prędkością, wystarczyłyby 42 generacje komórek, aby rozwinął się noworodek człowieka.